Mode
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Điện Biên 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 44.82
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 557.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 348.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 54723
Năm: 2016
Sở LĐ: Lai Châu 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 34.81
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 436
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 268.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 32259
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Lào Cai 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 27.41
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 684.3
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 432.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 43835
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hà Giang 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 38.75
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 816.1
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 524.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 67297
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Cao Bằng 
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bắc Kạn
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 26.61
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 319
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 228.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 20809
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Tuyên Quang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 23.33
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 766.9
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 482.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 47377
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Yên Bãi
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 26.97
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 800.1
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 519.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 55437
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Thái Nguyên
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.21
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1227.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 729.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 35683
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Lạng Sơn
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 22.37
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 768.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 507.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 42490
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bắc Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.72
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1657.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1034.5
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 51794
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Phú Thọ
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.51
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1381.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 819.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 41050
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Sơn La
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 31.91
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1208
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 750.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 87146
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hòa Bình
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 20.94
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 831.3
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 553.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 44112
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Quảng Ninh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.39
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1224.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 691.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 11582
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hà Nội
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 1.29
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 7328.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 3822.5
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 24215
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Vĩnh Phúc
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.93
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1066
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 629.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 11901
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hà Nam
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.24
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 803.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 473.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 11456
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hưng Yên
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.65
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1170.2
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 704.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 16661
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hải Dương
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.08
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1785.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1035.2
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 29107
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hải Phòng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 2.81
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1980.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1131.6
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 15525
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Nam Định
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.91
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1852.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1148
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 23477
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Ninh Bình
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.77
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 953.1
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 585.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 16808
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Thanh Hóa
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.97
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 3528.3
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 2241.2
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 105855
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Nghệ An
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 9.55
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 3105.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1878.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 80168
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hà Tĩnh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.46
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1266.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 718.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 39033
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Quảng Bình
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 12
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 877.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 531.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 28885
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Quảng Trị
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 13.49
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 623.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 348.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 22313
Năm: 2016
Sở LĐ: Thừa Thiên Huế
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 7.19
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1149.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 631.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 20623
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Đà Nắng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 2.87
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1046.2
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 556.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 7295
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Quảng Nam
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.13
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1487.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 902
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 45330
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Quảng Ngãi
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 13.06
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1251.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 767.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 45260
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bình Định
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.65
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1524.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 931.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 44637
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Phú Yên
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.23
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 899.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 545.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 25765
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Khánh Hòa
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 7.44
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1213.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 689.6
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 21379
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Ninh Thuận
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 12.54
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 601.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 347.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 20253
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bình Thuận
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.57
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1222.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 716.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 13753
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 1.81
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1092
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 598
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 4738
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Kom Tum
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 23.03
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 507.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 300.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 28990
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Gia Lai
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 16.55
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1417.3
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 856.6
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 54925
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Đắk Lắk
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 17.83
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1874.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1149.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 76434
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Lâm Đồng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.19
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1288.2
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 793.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 15908
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Đắk Nông
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 19.2
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 605.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 381.3
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 28739
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bình Phước
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.37
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 956.4
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 581.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 12772
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Đồng Nai
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0.81
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 2963.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1634.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 6384
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bình Dương
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1995.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1280.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 0
Năm: 2016
Tỉnh/TP: TP.Hồ Chí Minh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 8297.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 4335.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 0
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Tây Ninh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 2.08
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1118.8
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 651.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 6184
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Tiền Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.02
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1740.2
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1101.8
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 23334
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Long An
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.57
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1490.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 899.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 14198
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bến Tre
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.01
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1265.2
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 807.3
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 37541
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Cà Mau
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 7.96
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1222.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 708.6
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 23646
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Bạc Liêu
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 12.24
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 886.2
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 513.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 24957
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Sóc Trăng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 15.32
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1312.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 712.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 49501
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Trà Vinh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.16
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1040.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 615.5
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 30359
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Kiên Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 8.32
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1776.7
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1006.2
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 35233
Năm: 2016
Tỉnh/TP: An Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 6.75
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 2159.9
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1228.3
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 36726
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Cần Thơ
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.75
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1257.9
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 712.9
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 11993
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Hậu Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 12.55
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 772.5
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 471.7
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 24695
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Đồng Tháp
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 8.14
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1687.3
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1112.1
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 35835
Năm: 2016
Tỉnh/TP: Vĩnh Long
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.77
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1048.6
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 630.4
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 13229
Kỳ số liệu:
Tiêu chí:
  • THÔNG TIN CƠ BẢN
1 Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 3 Hải Dương 4 Quảng Ninh
5 Bắc Ninh 6 Hải Phòng 7 Hưng Yên 8 Thái Bình
9 Hà Nam 10 Nam Định 11 Ninh Bình 12 Hà Giang
13 Cao Bằng 14 Bắc Kạn 15 Tuyên Quang 16 Lào Cai
17 Yên Bái 18 Thái Nguyên 19 Lạng Sơn 20 Bắc Giang
21 Phú Thọ 22 Điện Biên 23 Lai Châu 24 Sơn La
25 Hoà Bình 26 Thanh Hoá 27 Nghệ An 28 Hà Tĩnh
29 Quảng Bình 30 Quảng Trị 31 Thừa Thiên - Huế 32 Đà Nẵng
33 Quảng Nam 34 Quảng Ngãi 35 Bình Định 36 Phú Yên
37 Khánh Hoà 38 Ninh Thuận 39 Bình Thuận 40 Kon Tum
41 Gia Lai 42 Đắk Lắk 43 Đắk Nông 44 Lâm Đồng
45 Bình Phước 46 Tây Ninh 47 Bình Dương 48 Đồng Nai
49 Bà Rịa - Vũng Tàu 50 TP Hồ Chí Minh 51 Long An 52 Tiền Giang
53 Bến Tre 54 Trà Vinh 55 Vĩnh Long 56 Đồng Tháp
57 An Giang 58 Kiên Giang 59 Cần Thơ 60 Hậu Giang
61 Sóc Trăng 62 Bạc Liêu 63 Cà Mau
Scroll